„Je to z důvodu, aby se vytvořil fond rezerv, ze kterého se budou financovat opravy,“ zvedl starosta Libor Schröpfer.