Zesnul 21. května 2022 v Praze ve věku 95 let.

Původnímu povolání učitele se věnoval jen krátce. Jeho životní láskou i osudem se stalo letectví. Ihned po válce v roce 1945 stál mezi zakládajícími členy Aeroklubu Staňkov. Nástup vojenské služby již směřoval k profesionálnímu létání a v roce 1949 nastoupil pilotní výcvik v Letecké vojenské akademii. Po jejím absolvování sloužil u 4. stíhacího pluku v Plzni. Již po roce se stal velitelem letky a instruktorem. V roce 1958 dokončil vysokoškolské studium na Vojenské technické akademii v Brně. Za dobu kariéry pilota, instruktora a inspektora nalétal ve službách československé armády více než 3 tisíce letových hodin na desítkách typů letadel. Počínaje Z381, C2 (Arado), přes legendární S 199 (Me109), po proudové letouny MIG 15 až MIG 21pf.

Po skončení aktivní služby přešel do Mezinárodní komise pro řízení leteckého provozu. Dlouhodobou činnost ve prospěch českého letectví zakončil jako výzkumný a vývojový pracovník Ústavu leteckého zdravotnictví v Praze. Věnoval se vědecké práci v oblasti psychologie, prostorové orientace za letu, výzkumu letových iluzí. Publikoval třiatřicet prací, napsal stěžejní dílo Létání podle přístrojů a beletristická díla Zákulisí letiště a Horký horizont. Pracoval v klubu leteckých novinářů, je autorem námětu a spoluscenáristou celovečerního filmu Pod nohama nebe. Je nositelem řady vysokých vyznamenání, v roce 2017 obdržel od Poslanecké sněmovny ocenění – Osobnost českého letectví.

Nelze opomenout ani jeho další záslužnou činnost. Významně se podílel na obnově Svazu letců ČSFR, na jeho obnovovacím sjezdu byl zvolen předsedou a tuto funkci zastával řadu let, aby se stal na dalším sjezdu jeho doživotním čestným předsedou. Byl také poctěn čestným členstvím ve Sdružení československých letců 1939-1945.

Po celý život udržoval aktivní kontakt s mateřským Aeroklubem Staňkov, má zásluhy na jeho přežití ve složité situaci v 60. letech a vždy byl připraven přispět radou či jinou pomocí. Bude nám vždy příkladem neuvěřitelné píle, pracovitosti a boje za správnou věc, což předváděl až do posledních dnů svého života.

Čest jeho památce.

Karel Lang, v zastoupení členů Aeroklubu Staňkov