Opustil nás aktivní, obětavý člověk, jehož život byl spojen především s organizací pro osoby se sluchovým postižením.

Alois Štípek byl spoluzakladatel organizace v Domažlicích, která letos v červnu oslaví padesáté páté výročí trvání. V organizaci figuroval na postu předsedy. Stejnou funkci vykonával i v krajské organizaci a mimo jiné byl členem republikového výboru svazu. Při práci v základní organizaci (ZO) Svazu neslyšících a nedoslýchavých se zasloužil o zřízení poradenského centra pro sluchově postižené v Domažlicích, jehož byl dlouholetým vedoucím, a to až do osmdesáti let věku. I nadále pak zůstal aktivním členem výboru ZO.

Vždy usiloval o to, aby lidé se sluchovým postižením měli dostatek kompenzačních pomůcek – sluchadel, komponentů ke sluchadlům, zesilovacích a světelných zařízení nejen osobních, ale i veřejných, např. v městských kinosálech. Kromě toho pořádal i naučně vzdělávací výlety, psychorehabilitační pobyty s nácvikem odezírání a reedukace sluchu nejen pro členy domažlické organizace, ale i organizace ze sousedních okresů Plzeňského kraje, s nimiž spolupracoval a jimž zajišťoval kompenzační pomůcky i s foniatrií (foniatrie se zabývá vyšetřením sdělovacích funkcí člověka, pozn. redakce) a další. Při jeho činnosti o něm věděli nejen sluchově postižení občané ale i úřady měst a obcí, kde žádal o dotaci na fungování organizace a jejího poradenského centra.

Za svoji záslužnou činnost byl oceněn nejen ve Svazu neslyšících a nedoslýchavých, ale v roce 2016 jej ocenil na mezinárodní konferenci také předseda vlády a ministryně práce a sociálních věcí, v roce 2017 dostal ocenění i od starosty města Domažlice.

Říká se, že každý je nahraditelný. Při vzpomínce na Aloise Štípka tomu nemohu uvěřit. Někteří lidé se nahradit nedají. Takovým člověkem byl i Alois Štípek.
Čest jeho památce.

Libuše Kubertová, předsedkyně ZO SNN Domažlice