Předseda Klubu českých turistů z Domažlic Petr Matějka na úvod připomněl: „Na klíči, se kterým budeme dnes odemykat studánku, je datum 18. dubna 1993 a právě od tohoto data se zde scházíme.“

Samozřejmě zde nechyběl ani pěvecký sbor Haltravan z Klenčí pod Čerchovem a trubači z OMS Domažlice, kteří svým vystoupením potěšili všechny přítomné.

Hosté ve svých proslovech hovořili hlavně o nedostatku vody a o přátelství s Německem. Poslanec Evropského parlamentu a zastupitel hlavního města Prahy Jiří Pospíšil, který na akci chodí pravidelně, řekl: „Tato akce je pro mě symbol českého a německého přátelství a dobrého sousedství. Přeji si, aby hranice, která naše země odděluje, byla překonávána našimi setkáními, spoluprací a společnými aktivitami.“ Také upozornil na nedostatek vody a popřál, aby studánka vydržela co nejdéle. Za pozvání také poděkoval a dobrou sezonu přál třetí místostarosta města Furth im Wald Franz Former a dodal: „Tato akce je velmi oblíbená, což dokazuje i fakt, že z německé strany sem chodí stále více účastníků.“

Ředitel Domažlických městských lesů Jan Benda ve svém proslovu upozornil na problémy s kůrovcem: „Takovou kalamitu naše generace ještě nezažila.“ Také poděkoval městu, které umožnilo čerpání peněz na opravu cest v lese. „Stav lesních cest značně pomáhá hospodaření s vodou,“ doplnil.

Přivítat jaro přišli také radní Plzeňského kraje a ředitelka Krajské hospodářské komory Radka Trylčová, předseda spolku Bayerischer Waldverein Furth im Wald Walter Spieß, poslankyně a zastupitelka města Plzně Ilona Mauritzová a nechyběl ani starosta města Domažlice Zdeněk Novák.

Slavnostní zahájení vrcholilo symbolickým odemykáním s keramickými klíči a slavnostním přípitkem s vodou ze studánky. Akci pravidelně navštěvuje velké množství lidí. Miluška Drozdová, která se účastnila i zrodu této akce, Deníku prozradila: „Je to pro mě již tradice, kterou si nenechám nikdy ujít. Už v roce 1993 jsem zde byla a pomáhala jsem s občerstvením U Chýše.“

Hasičský závod v běhu na domažlickou věž 2019. Vítězem je Antonín Rendl a Petr Ježo ml.
Domažlickou věž pokořil již po 16. Antonín Rendl