Příchozí využili volného času k občerstvení u Zelené chýše. Poté, co si někteří opekli vuřty na přírodních ´opékačích´, které připravili babylonští hasiči, se vydali ke studánce.

„Vokolo nášich voken teče voda skokem, nemůžem jí zastavit,“ zapěl v úvodu Haltravan, mužský sbor z Klenčí, který nesmí při Odemykání ani Zamykání České studánky chybět.

Pak už tradičně patřilo slovo starostům Domažlic Miroslavu Machovi a jeho kolegovi z Furthu im Wald Johannesu Müllerovi (na snímku). Přítomné dále pozdravili krajský předseda Klubu českých turistů Václav Zykmund, poslanci Parlamentu ČR Jan Látka (ČSSD) a Jiří Pospíšil (ODS), nechyběla zdravice furthských turistů.

Řečníci vyslovili jeden po druhém pochvalu Městským lesům Domažlice, které se o studánku i okolní les pečlivě starají. Od studánky se účastníci akce přesunuli do chodovského kulturního domu, kde na ně čekal oběd, chodské koláče a posezení.