Provozovatel vysílače by údajně musel vysílač napájet z naftového agregátu, což by by v Chráněné krajinné oblasti Český les nebylo právě ideální.

„V souvislosti se stavbou stožáru pro šíření televizního a rozhlasového signálu z hory Čerchov jsme byli jeho budoucím provozovatelem v červnu 2013 požádáni o možnost poskytnutí naší elektrické přípojky pro zajištění dodávek elektřiny pro zařízení žadatele. Podanou žádostí se zabývá Vojenská ubytovací a stavební správa Praha (VUSS Praha), která je vlastníkem tamní trafostanice, jež zajišťuje rozvod elektřiny k místním budovám," odpověděl na otázky o hodnověrnosti zmíněných dohadů Vladimír Lukovský z Odboru komunikace a propagace Ministerstva obrany České republiky.

Už se ví, jak vyřízení žádosti dopadne? „Dle vyjádření VUSS Praha lze žádosti provozovatele stožáru, v případě, že dodrží stanovené technické podmínky, vyhovět. Předběžně lze říci, že žadatel bude muset pro připojení k síti spravované VUSS Praha vybudovat podružný rozvaděč, zajistit samostatné měření dodávané elektrické energie, zřídit novou přípojku ke svým zařízením a vyřídit všechna příslušná povolení a revizní zprávy s tím spojené," upřesnil Lukovský.

K zamyšlení možná je, proč žádost podaná v červnu nebyla obratem vyřízena, aby se předešlo veškerým dohadům. Příčinou této dedukce Deníku je fakt, že firma provozující Multiplex 4 se ještě koncem minulého týdne nechtěla k napájení vysílače vyjadřovat, zřejmě ještě neměla k dispozici kladné vyjádření VUSS Praha.

O problému čtěte také ZDE