Jednou z nepřehlédnu­telných změn je vzhled objektu bývalého pivovaru.

Opravený Hvozd v pivovaru

Hvozd – tedy místo, které sloužilo v pivovaru při výrobě sladu k sušení vyklíčeného ječmene, se proměnilo jako první, a to v kulturně-společenské centrum.

Městu Domažlice pomohla k zvelebení této části objektu, jež si vyžádalo náklady ve výši téměř 28 milionů korun, dotace Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad.

Bývalý pivovar.Hvozd, který tvořil jedinou místnost, byl stavebními úpravami rozdělen prosklennými podlahami na pět pater. Do prostor bude umístěna výstava z oboru pivovarnictví.

„Část exponátů bude bude v přízemí, další na ochozech ve třech patrech nad sebou. Tematicky bude expozice zaměřena na historii města a pivovarnictví," uvedl Deníku místostarosta Domažlic Stanislav Antoš.

Expozice o historii pivovarnictví bude zatím mapovat obecně tento obor, přinese i informace o nejzajímavějších pivovarech na území okresu, nejpodrobněji pak historii vaření piva v Domažlicích.

„Během rekonstrukce Hvozdu byla opravena střecha, zřízeny nové instalace a přípojky, dále kotelna včetně vytápění i výtahy pro celou budovu a také sociální zařízení pro celý areál. Nechybí potřebná vzduchotechnika a požární zabezpečení. Objekt dostal také novou fasádu," shrnul starosta města Miroslav Mach.

Plánuje se, že omezené prostory Hvozdu expozice o pivovarnictví opustí poté, co bude dokončena rekonstrukce další části objektu.

Rekonstrukce Muzea Jindřicha Jindřicha

Plíseň, špatné odpady, poddimenzované vytápění a elektrické rozvody, které neprošly revizí – to byly důvody, kvůli nimž se v lednu 2009 vystěhovalo vše živé i neživé zpod střechy Muzea Jindřicha Jindřicha – součásti Muzea Chodska v Domažlicích.

Objekt nacházející se kousek pod domažlickou bránou prošel nákladnou rekonstrukcí a v současné době má již pod střechou sbírky, které byly donedávna umístěné v centru města v budově Okresní správy sociálního zabezpečení Domažlice – v prostorách Galerie bratří Špillarů.

Pracovníci muzea a mnozí pomocníci také přestěhovali do opravené budovy sbírkové předměty z provizorního depozitáře, který se nacházel po dobu šestiletého uzavření v areálu bývalých kasáren.

Stálá expozice, která představí život, dílo i sběratelskou činnost Jindřicha Jindřicha, bude otevřena na jaře příštího roku, galerie s obrazy bratří Špillarů a krátkodobými výstavami by mohla být zpřístupněna dříve.

Pamětní deska osvoboditeli

Matt (Mathew) Konop se narodil v Americe jako potomek českých emigrantů z roku 1850. Za velkou louží se naučil česky a osud tmu chtěl, že se na konci II. světové války jako příslušník 2. pěší divize Americké armády dostal do Domažlice. Pamětní deska osvoboditeli Domažlic.

Tam ho na náměstí čekalo překvapení v podobě domu čp. 58, na němž byl nápis Hruška. Přesně tak se zamlada jmenovala jeho babička, byl to její rodný dům.

Konopova perfektní čeština i to, že do města přivezl svobodu, vyvolaly v Domažličanech obrovské nadšení. Zrodila se fotografie, kde spočinul oslavován na jejich ramenou. A právě tento snímek se stal předlohou pro pamětní desku, jež byla 5. května u příležitosti letošního 70. výročí osvobození na uvedeném domě Mattu Konopovi odhalena.

Není bez zajímavosti, že přilba osvoboditele na pamětní desce se stává oproti svému okolí vyleštěnější, dotek lidských rukou na helmu prý přináší štěstí.

Nové dopravní hřiště

Doslova neutěšená situace byla řadu let na dopravním hřišti vystavěném v akci Z. „Na brigády tam chodili učitelé od nás z autoškoly, někdy pomáhali i branci – samozřejmě zadarmo. A začátky nebyly lehké. Začínalo se někdy v roce 1973 a hřiště bylo dokončeno o dva roky později. Nejprve se musely vytrhat nálety, byly tam topoly a další stromy," uvedl Deníku někdejší šéf Autoškoly Josef Horn.

Zrekonstruované hřiště poprvé posloužilo letos koncem dubna při okresní soutěži mladých cyklistů.