Ulice bude uzavřena od křižovatky se silnicí I/26, ulicí Na Přeložce ke křižovatce s místní komunikací, ulicí Dvořákova. V této souvislosti dojde k přemístění autobusových zastávek z Pivovarské ul. na Husovo náměstí, za kostel sv. Apolináře.

Mimořádná míra ohrožení, pylové vánice zasáhly západ Čech.
Mimořádná míra ohrožení, pylové vánice zasáhly západ Čech