Vzhledem k tomu, že její kurátorkou je Anjalie Chaubal, vedoucí muzeí a galerií města Cham, těšilo se zahájení této výstavy velkému zájmu nejen západočeské, ale také východobavorské kulturní veřejnosti. Význam Sikovy výstavy podtrhuje také skutečnost, že záštitu nad ní převzal plzeňský primátor Martin Baxa.

Anjalie Chaubal ve svém fundovaném úvodním slovu přiblížila Sikův umělecký vývoj. „Experimentuje s odpadovými kusy dřeva, kovu a skla a vycházeje z jejich základní formy vytváří geometrické figury v různých hravých variacích. Spojuje, vrství, opakuje a uspořádává formy a připojuje k nim vhodné barvy, čímž vznikají různé kombinace, které zároveň proměňují působení díla na jeho vnímatele,“ uvedla o Sikově tvorbě objektů, které jsou velmi působivým způsobem instalovány ve sklepních prostorách galerie.

Hlavní výstavní sály patří realistickým obrazům zachycujícím lidské tváře, detaily rostlin a hmyzu i podrobné pohledy na historické motocykly. Výstava potrvá do 29. března a galerie se nachází v rohu plzeňského náměstí nedaleko radnice.

Jan Pek