První se jmenuje Za luční květenou a historií do okolí Capartic.

„Jde o botanickou vycházku zaměřenou nejen na zdejší květnaté louky. Pojďte s námi navštívit capartické louky v plném květu. Kromě běžných lučních druhů zde rozkvétají i ty vzácnější, mezi které patří hadí mord nízký, škarda měkká čertkusolistá nebo orchideje prstnatec májový a vemeník zelenavý. Cestou se zastavíme na několika zajímavých místech, například u kapličky sv. Vojtěcha nebo u památníku na Výhledech, a povíme si o jejich historii," zve za pořadatele Markéta Kašparová.

Trasa exkurze je dlouhá přibližně 12 kilometrů, povede po značených turistických trasách a naučné stezce Capartické louky.

Průvodci budou Markéta Kašparová a Miroslav Žižka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Regionálního pracoviště Správy CHKO Český les. Sraz účastníků je stanoven na 15.00 hod. u Domu přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem (býv. Stará pošta).

„Doporučujeme vhodnou obuv a oblečení do terénu, nezapomeňte svačinu," zmínila Kašparová a přidala i doporučení na dopravu na místo. Vlak z Domažlic vyjíždí ve 14.23 hod., v Klenčí pod Čerchovem bude ve 14.40 hodin. Zpět mohou výletníci využít spoj z Klenčí pod Čerchovem, který vyjíždí v 19.10 hodin.

Po botanické vycházce je ale možnost zúčastnit se ještě navazující „Můří noci".

„Na programu je entomologická exkurze zaměřená na noční motýly, jejich určování a povídání o jejich životě, ukázka různých technik lovu za účelem mapování jejich výskytu. A to vše pod vedením Zdeňka Štěpánka z České společnosti pro ochranu motýlů," uvedla za organizátory A. Štěpánková.
Dále je plánované večerní posezení u táboráku (uzeniny s sebou). „V případě deště se přesuneme do prostoru Šebkovny. Doporučujeme teplé oblečení a obuv do terénu. Jedná se o večerní/noční akci. Sraz je ve 20.30 u bývalé školy v Caparticích. Jelikož se jedná o noční akci, doporučujeme návštěvníkům vlastní dopravu. Lze též využít možnost přespání uvnitř Šebkovny, pro otrlejší možnost přespání pod širým nebem," uzavírá Štěpánková.