Při sobotním v pořadí již jedenáctém turistickém přejezdu z Capartic do Gibachtu byli při závěrečném posezení ve furthském Tagungszentru oceněni propagátoři této lyžařské přeshraniční ´vycházky´, konkrétně ředitel Městských lesů Domažlice Jan Benda, dále Josef a Martin Janovcovi, Pavel Tilkovský a Jan Skala z SK Sněhaři Domažlice.

„Přejezdu se zúčastnilo na 250 lyžařů, z toho asi 180 z naší strany hranice,“ uvedl Martin Janovec.

„Dostali jsme gibachtský skleněný kříž. Zhruba 15 centimetrů vysoká miniatura je ruční práce skláře a zároveň hostinského z Gibachtu Ralpha Wenzela,“ řekl Deníku ředitel Benda s tím, že byl pozorností německých přátel, kterou jim předával předseda furthských lyžařů Wolfgang Schrom, mile překvapen.

Jedenáctý přejezd dokázal, že cíl akce, jímž je upevnění přátelských vztahů mezi lidmi žijícími při společné hranici a pěstujícími lyžařskou turistiku, je bezezbytku naplněn. „Na Malinové hoře byla ještě mlha, ale po zbytek cesty svítilo slunce a byla báječná atmosféra,“ pochvaluje Benda.

Pořadateli akce byli domažličtí a furthští lyžaři , spolu s nimi obě partnerská města. Proto oceněným pogratuloval jak starosta Furthu Johannes Müller, tak i jeho domažlický kolega Miroslav Mach.