Dnes řada božích muk chátrá či se stává terčem zlodějů kovů. Na druhou stranu však mnoho obcí i dobrovolníků křížky opravuje a navrací jim zpět ztracený lesk.

Zcela výjimečné je však v dnešní době vybudovat pomníček nový. Právě to udělal Petr Šefčík z Osvračína. Boží muka umístil na konec vsi při silnici na Močerady na uctění památky jeho rodiny.

„Jako úctu k předkům, kterým vděčíme za svůj život, ale i za to, co nám dali a co nás naučili, jsme se s manželkou rozhodli vybudovat pomníček, který stojí na hroudě, kterou ctili a obdělávali," vysvětlil Šefčík.

Křížek nese motto „Před spravedlností boží se neschováš" jako memento pro ty, kteří v životě někomu ublížili.

Kámen i kříž Šefčík koupil v aukci.

„Nebylo vůbec lehké je sehnat. Vše je víc jak sto let staré. Zeť mi sokl očistil pískováním a jedna dílna v Plzni, která se zabývá renovací starožitností, opravila kříž, který bylo třeba také pozlatit a tak dále. Stálo to popravdě poměrně hodně finančních prostředků," říká Šefčík.

„A tady v lese nedaleko Osvračína, v naší myslivecké honitbě, bychom ještě chtěli opravit boží muka na památku sv. Huberta," dodal Šefčík jako jednatel Mysliveckého sdružení Peřina Osvračín.

Stav božích muk na Domažlicku ho zajímá.

„Je pěkné vidět, že lidé na vesnicích přece jen začínají mít o tu historii trochu zájem a začínají se o památky starat. Tady v Osvračíně byla například opravena boží muka na památku sv. Vojtěcha, který tudy prý kdysi procházel. Také se mi moc líbilo, jak rodina Kreysů nechala opravit muka v Horní Kamenici. A další pěkně opravený pomníček je podle mě třeba v Semněvicích," dodal Šefčík na závěr.

Nápis na kameni

Z vděčnosti zakladatelům rodu Šefčíků v Osvračíně

Josefu Šefčíkovi *1875 Potomku sedláků z Milavče

a manželce Marii *1879 roz. Bozděchové, dcery mistra kovářského a obecního kováře v Osvračíně

S úctou potomci

Petr a Hana Šefčíkovi

- LP 2013 -