DALŠÍ SILNICE ´ROZKOPANÁ´. S vyfrézovanými vozovkami jako by se v našem regionu roztrhl pytel. Po zmíněné úpravě před rekonstrukcí je nejen silnice I/22 – průtah obcí Draženov. Nyní byly vyfrézovány další dva úseky.

Jedná se o spojnici silnice I/26 Folmava-Plzeň a Domažlic. Vyfrézovaný úsek je od zmíněné silnice do Havlovic. Právě tam je třeba dávat pozor na ponechané vyvýšeniny vedoucí příčně přes vozovku kvůli kanalizačnímu vedení. I když jsou tato místa viditelně označená, je třeba dbát opatrnosti. Další vyfrézovaný úsek je pak za Havlovicemi až k Domažlicím. Ve jmenovaných úsecích je snížena rychlost a v době prací je doprava na zmíněných místech řízena kyvadlově.