Jan ze Šitboře, narozený kolem roku 1350, působil také jako městský písař v Žatci a na Novém Městě pražském. O jeho životě a tvorbě teď vyšla kniha, kterou připravilo jedenáct autorů pod vedením Jiřího Stočese. Právě její křest byl vrcholem sobotní akce. Nechyběla ani recitace z díla Oráč z Čech od plzeňských herců Jany Kubátové a Josefa Nechutného a hudební vystoupení.

Kniha je dvojjazačná a je možné ji koupit u vydavatele, jímž je Nakladatelství Český les, v poběžovickém infocentru nebo vybraných knihkupectvích. Veškerý zisk z prodeje půjde na obnovu kostela v Šitboři.