„Vznikla důstojná připomínka nejen amerických vojáků, čestných občanů města, ale všech, kteří se na osvobození Domažlic podíleli. Kombinace památníku s místem, kde bude možné posadit se, odpočinout si a zamyslet se nad historickými událostmi, považuji za skvělý nápad,“ uvedl starosta Zdeněk Novák.

Pomník stojí pod Chodským hradem a jeho autorem je klatovský sochař Václav Fiala. Ten vytvořil monolit s děkovným nápisem, datem osvobození města 5. 5. 1945 a fragmenty americké a české vlajky. Opodál se nacházejí ještě kamenné lavice se stolem, na němž leží vojenská přilba a chodský klobouk. Pomník vznikl z iniciativy rodin válečných veteránů. Ty se kvůli opatřením proti šíření koronaviru nemohly slavnostní akce zúčastnit.