Stavba chodníku podél silnice II/197 je rozdělena na dvě etapy a dílo vysoutěžila s nabídkovou cenou 6 990 966,97 Kč pražská firma Trepart.

„První etapa, která povede od železničního přejezdu na konec města směrem na Železnou, bude stát necelých pět miliónů korun. Město se na ní bude podílet 15 %, zbytek činí dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury. Druhá etapa od sídliště Za Pivovarem k železničnímu přejezdu bude zahájena příští rok na jaře," informoval starosta Libor Picka a dodal, že po dokončení chodníku dojde k bezpečnému propojení obou konců města.