Kromě něj jim paní učitelka Eva Tomanová předala i diplom od psa Alíka.

Tato postavička je provázela celou první třídou, děti se jí svěřovaly, odpovídaly na otázky a po celý školní rok plnily i různé zadané úkoly.