Mezi lety 1676 a 1677 ho nechal postavit Wolf Maxmilián Lamingen zvaný Lomikar a sloužil majiteli jako letní sídlo. Poté několikrát vyhořel a byl stavebně upraven.

Během první i druhé světové války fungovaly prostory jako lazaret pro vojáky. Po roce 1945 byl zámek zkonfiskován. Nejdříve ho získala armáda, později tady sídlil výchovný ústav pro chlapce. Následně ho dostal do správy Sokolova, který v něm zřídil školu v přírodě. V současnosti je zámek ve vlastnictví obce.

Na starých fotografiích však nechybí ani další pamětihodnosti či zajímavá místa Trhanova. Mezi ně patří například tamější pivovar, jehož historie sahá až do 17. století, kostel svatého Jana Nepomuckého či chráněná lipová alej.