V neděli si přivstal a vydal se na nejvyšší horu Českého lesa.

„Vstával jsem v půl páté, po šesté jsem byl v Caparticích a nahoře před sedmou hodinou. Zpočátku byla polovina Čerchova v mlze a část k Bavorsku s rampou a vojenskou věží byla jasná," vypráví.

"Inverze byla posléze hodně vysoko, zhruba do 900 m, naše vnitrozemí bylo celé, narozdíl od Bavorska, zahalené do mlhy a vrchol Čerchova byl po ránu také rozdělen na mlhavou vnitrozemskou část a jasnou bavorskou část. A byly hlavně vidět přes 200 km vzdálené rakouské Alpy včetně několika třítisícovek – například vrchol Grossvenediger," prohlásil Bílek a dodal, že sněhu je letos poskrovnu a příroda vypadá jako jindy na začátku listopadu.

petr Bílek míří na ćerchov často. Snímek je z loňského srpnového setkání turistů.

Petr Bílek míří na Čerchov často. Snímek je z loňského srpnového setkání turistů.