Práce na opravě věže a její zpřístupnění jako rozhledny začaly už v říjnu 2019 sběrem původních kamenů. Ke zřícenině byl také upravený bezpečný přístup. Opravená a o vnitřní schodiště a plošinu doplněná věž byla slavnostně otevřena loni v září.

Než se ale zahledíte na krásná panoramata, musíte po značené stezce projít částí přírodní rezervace Starý Hirštejn. Ta byla vyhlášena v roce 1968 a chrání původní či přírodě blízké ekosystémy smíšených podhorských bučin na balvanité suti. Zde můžete právě koncem léta a začátkem podzimu najít na listech buků množství jakýchsi výrůstků. Jde o takzvané hálky. V nich se ukrývá larva škůdce buků, tedy bejlomorky bukové.

Na tlejícím pařezu se objevují zvláštní žluté houby. Jde o druh slizovky, která se umí i pohybovat, spíš postupně přemísťovat. Nejde o nijak rychlý pohyb, i tak je znatelný. Po houbě totiž zůstává podobná stopa jako po slimákovi.