Patří mezi ně například bývalá továrna na tkanice v centru Domažlic nebo někdejší hotel a později zotavovna ROH na Vavřinečku. Ve městě však chátrají také nádraží nebo další domy. Redakce přinesla výběr ostudných míst, který doplnila o fotodokumentaci jejich aktuálního stavu a krátkou historii.

1. Továrna na tkanice ve Vodní ulici

Firmu na domácí výrobu tkanic založil v roce 1848 Jiří Královec. Ve třicátých letech minulého století se o továrně hovořilo jako o největší svého druhu v Čechách. Po únoru 1948 byla znárodněna a sloužila jako velkosklad oděvů. Areál po sametové revoluci sice dostal zpátky původní majitel, nicméně se o něj nestará a továrna chátrá. Vedení města s ním opakovaně jednalo o prodeji, ale vždy bezvýsledně. Vlastník areálu přestal komunikovat a do České republiky už ani nejezdí.

2. Hotel na Vavřinečku

Nedaleko kostela svatého Vavřince stojí další zanedbaná budova. Původně šlo o městský hotel, který vznikl těsně před válkou. Svého času tady bydleli příslušníci Hitlerjugend. Po roce 1945 se z hotelu stala zotavovna Revolučního odborového hnutí (ROH). V 90. letech minulého století budova několikrát změnila majitele. Různé plány na její využití však postupně ztroskotaly. Poslední majitel začal místo opravovat, ale od roku 2012 objekt pustne. V Domažlicích vznikla skupina patriotů z řad odborníků, kteří chtějí s vlastníkem jednat.

3. Městský dům v ulici Msgre B. Staška

Obyvatelé Domažlic pro něj často používají označení Hubáciův dům. Kořeny kulturní památky sahají až do roku 1752, kdy tady vznikla textilní manufaktura. K přestavbě na měšťanský dům došlo v polovině 19. století, k jeho renovaci ve 20. století. Zajímavostí je, že na fasádě jsou sluneční hodiny. Za komunismu byl dům znárodněn a v jeho hospodářské části fungovala opravna vozidel československých spojů. Po revoluci dostal dům zpět jeho majitel, mimochodem jedná se o stejného muže jako v případě továrny ve Vodní ulici. Osud místa je bohužel stejný.

4. Nádražní budova v Masarykově ulici

Železniční stanice byla vybudována podle typizovaného stavebního návrhu. Uvedena do provozu byla v roce 1861 spolu s novým úsekem trati z České Kubice na provizorní nádraží do Plzně na Skvrňany. Výpravní budova nacházející se v levé části areálu rovněž patří k ostudám Domažlic. Dříve v ní byly kanceláře, provozní plochy, sklady, restaurace, od roku 2008 jsou prostory opuštěné.

5. Rozbořené domy

Nedaleko centra města se nacházejí další rozbořené domy. Jde například o stavby v Poděbradově ulici nedaleko Muzea Jindřicha Jindřicha. V dezolátním stavu je třeba stavení č. p. 19.