Nedávno s nimi navázala kontakt Kamila Beňušíková Angelovová a příběh spojený s dominantou obce vtiskla do nové knihy. Publikace má však daleko širší záběr, dotýká se historie, kultury, spolků i obyčejného života.

Autorka vystudovala historickou sociologii a zkoumání nejrůznějších dějinných událostí a lidských osudů jí není cizí. Když se před čtyřmi lety přistěhovala do Babylonu, zjistila, že o obci dosud nevznikla žádná ucelenější kniha. „Existovaly pouze brožury, a tak jsem se rozhodla to změnit,“ vyprávěla.

Práce však nebyla jednoduchá. Udeřila epidemie koronaviru, a tak byly zdroje hůř dostupné a možnosti setkávat se s lidmi omezené. „Covidová doba bohužel situaci nepomáhala. Netroufla jsem si za staršími lidmi chodit, abych je neohrozila,“ vysvětlila Beňušíková Angelovová. I tak se jí podařilo shromáždit mnoho materiálů, včetně stovek originálních a cenných snímků. „Bylo skvělé, že lidé nosili fotografie. Nakonec se jich sešlo několik set. Jsou mezi nimi cenné kousky,“ radovala se.

Mezi její nejoblíbenější témata patří období první republiky, kdy v obci vyrostly stylové vily. „Jde například o vilu, kterou vlastnil architekt Kamil Hilbert. Ten měl na starosti dostavbu katedrály svatého Víta. Sousedem byl doktor Seidl, jehož otec údajně léčil carskou rodinu,“ zmínila. Za pozornost určitě stojí i hotel Bohmann, který za války využívala německá armáda, po únoru 1948 o něj však rodina přišla. „Po revoluci ho potomci původních majitelů dostali zpátky. Chátrající budovu poničenou požárem dali znovu dohromady a opět funguje jako hotel,“ konstatovala.

Publikace je pro místní zdarma. Pokud nebude dostatek výtisků nebo ji budou chtít i jiní zájemci, dostanou 1. října elektronickou verzi.