Ačkoli na veřejnosti už není povinnost nosit respirátor či roušku, pokud jsou lidé od sebe více než dva metry, obyvatelé Domažlic je měli často nasazené.