Sešli se i v Domažlicích. kde je čekal tradiční průvod od kostela Všech svatých na náměstí, kterého se zúčastnili hasiči všech věkových kategorií. Následovala mše v tamním kostele a poté taneční zábava v kulturním středisku. Tam jim vyhrávala kapela Hájenka.

Okrsková mše svatá s hudbou oslavila svatého Floriána v neděli v Mrákově. I na ní se hasiči sjeli ve slavnostních uniformách a se svými prapory.