Akci zaměřenou na Halloween uspořádalo Městské kulturní středisku v místním kulturním domě.

Účinkující při natáčení v nahrávacím studiu FRANZ KAVKAZ
 v Domažlicích.
Přípravy na Juniorfest vrcholí