V době inverze, jako byla například ve čtvrtek a v čase podzimních mlh, navíc se návštěvníkům rozhledny naskytnou poutavé pohledy na mlhou zatopená údolí. Z mlhy pak vyčnívají Velký Zvon s vojenskou věží, v dáli Přimda s ruinami hradu, ale také Čerchov a šumavský Ostrý, Velký Javor.

Jako na dlani je Pleš, tedy zaniklá ves, kde dnes je jeden původní a tři nové domy. Právě kvůli tomuto pohledu rozhlednu v roce 1983 postavili vysídlenci z Pleše, Rábova a Václavi, aby se mohli podívat na místa, kde původně bydleli.

Přírodní rezervace Pleš chrání horský bukový prales, suťové javořiny a svahové bučiny, typické pro Český les. Území na vrcholu Velký Zvon je zvláště chráněno 90 let, a to od 14. listopadu 1931.
FOTO: Přírodní rezervaci Pleš je 90 let, chystají se oslavy, vycházka, přednášky