Před radnicí je přivítali oba místostarostové. Děti byly za zdařilé masky odměněny drobnou sladkostí. O hudební doprovod se postarali muzikanti ze ZUŠ Jindřicha Jindřicha.