Součástí bylo i malování na obličeje dětí. Celé odpoledne provázel hudbou pan Justik. Po ukončení soutěží na všechny čekala dětská diskotéka. Každé dítě dostalo za splnění úkolů balíček dobrot. Letošní dětský den se, dle ohlasů dětí i rodičů, vydařil. Pořadatelé děkují všem, kteří se na organizaci celého odpoledne podíleli.

Helena Klimentová

Noc kostelů na Horšovskotýnsku.
FOTO: Kostely na Horšovskotýnsku se otevřely veřejnosti