Po tříletém studiu užívají titul diplomovaná sestra. Při slavnosti vystoupili s kulturním programem děti ze staňkovského dětského domova. Domažlická škola v těchto dnech čeká na schválení nového oboru VOŠ Diplomovaná všeobecná sestra, který by měl být od září vyučován paralelně v denní i kombinované formě.