V západních Čechách se zpívání koled zúčastnilo zhruba 5 500 lidí na čtyřiceti různých místech.