Zúčastnilo se ho 14 žáků, kteří měli zájem se pod vedením zkušených lektorů z České barmanské asociace naučit vše jak po praktické, tak i po teoretické stránce. Do budoucna mají absolventi tohoto kurzu velkou šanci získat lepší uplatnění na trhu práce v oblasti barového a hotelového provozu.

Kurzu na domažlickém učilišti se zúčastnil i bývalý absolvent školy Martin März, který tímto kurzem kdysi prošel a ze svých zkušeností ví, že šance získat lepší uplatnění je pak skutečně větší, jak dokazujei jeho nynější práce v cizině.

Jiří Studnička