Třináctka dobrovolných dárců krve byla pozvána do obřadní síně bělské radnice na slavnostní oceňování.

Pro 11 z nich měl připravených 9 medailí prof. Janského a dva Zlaté kříže III. třídy Oblastní spolek Českého červeného kříže v Domažlicích. Dva mnohonásobné dárce, kteří svoji krev věnovali 60krát potažmo 70krát, když za tento počet odběrů není oficiální ocenění, hodlalo odměnit město.

Nakonec se do obřadní síně dostavili čtyři z pozvaných, pátý, jenž je ve stavu nemocných, za sebe vyslal syna. Jedna dárkyně se omluvila a za další přebírala medaili maminka.

Dárce a hosty z Úřadu OS ČČK Domažlice – ředitelku Janu Hořeňovskou, místopředsedu výkonné rady Vojtěcha Dvořáka a referentku pro dárce krve Jiřinu Kočovou – i zástupkyni Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Janu Vlkovou srdečně přivítala pracovnice bělského úřadu Dagmar Vejskalová. Poté se ujal slova starosta.

„Do obřadní síně nechodí člověk každý den, sem přichází prožít ty nejvzácnější okamžiky ve svém životě. A proto dnes patří obřadní síň vám, dárcům krve, kteří dobrovolně darujete nejvzácnější tekutinu, svoji vlastní krev. Pochopili jste důležitost dárcovství a jdete příkladem ostatním. Buďte proto u nás srdečně vítáni," uvedl mimo jiné Libor Picka.

Zdroj: Youtube

Po projevu starosty byli dárci oceněni, zapsali se do pamětní knihy města, vzápětí byli účastníci oceňování pozváni na večeři.

Dvakrát se do knihy podepisovala Marcela Katonová. „Jednou to bylo za dceru Terezu, která je pracovně v Německu. Krev dává i syn Jakub Chmelíř, já ji začala dávat proto, abych udělala něco dobrého, děti se pak ke mně přidaly. Když jsem začala dávat krev, vůbec jsem s takovýmto oceňováním nepočítala," uvedla dárkyně oceněná za 20 bezpříspěvkových odběrů.

Zdroj: Youtube

Jednou tolik jich má na svém kontě Jindřich Kotrc.

„Poprvé jsem dával krev na vojně a od té doby jsem začal chodit pravidelně na odběry. Myslím si, že pokud budu zdráv, mohl bych to dotáhnout na 80 odběrů," odpověděl nám čerstvý držitel zlaté medaile prof. Janského.

„Dnes jsem oceněná za 80 odběrů, ale na kontě jich mám už 85. Dárcovství pro mne ale zdaleka nekončí," nechala se slyšet Anna Malinská.

Dárci krve pozvaní na ocenění

Bronzová medaile prof. Janského (10 odběrů krve): Jaroslav Cingroš, Zuzana Feketová, Miluše Forstová, Tereza Katonová – všichni Bělá nad Radbuzou

Stříbrná medaile prof. Janského (20 odběrů krve): Lenka Černá, Marcela Katonová, Miluše Komárková, Petr Šústek – všichni Bělá nad Radbuzou

Zlatá medaile prof. Janského (40 odběrů krve): Jindřich Kotrc – Bělá

Ocenění za 60 odběrů krve: Martin Maštalířský – Bělá

Ocenění za 70 odběrů krve: Jiří Hájek – Újezd Sv. Kříže

Zlatý kříž III. třídy (80 odběrů krve): Anna Malinská – Bělá, Petr Náhlovský – Smolov