Zajímavý projekt chystá Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn. Oboru u Školního statku Horšov by chtěla ´protnout´ naučnou stezkou.

Obora, ve které kdysi lovili zvěř majitelé horšovskotýnského panství, by se mohla stát cílem zajímavých procházek.

„Jednou ze zastávek naučné stezky by byl například lovecký zámeček Annaburg, na jehož rekonstrukci pracovali i naši studenti pozemního stavitelství a oboru zedník,“ uvedl ředitel SOŠ a SOU Horšovský Týn Václav Švarc s tím, že na podkladech pro informační tabule, které by měly být na stezce instalovány, budou opět spolupracovat žáci školy.

„V rámci projektu Škola pro praktický život, který jsme letos v dubnu zahájili, je jednou z osmi aktivit dotovaných penězi z Evropské unie také zmapování fauny, flóry a historie obory v Horšově. Studenti oboru Agropodnikání na tom budou pracovat v rámci předmětů biologie, ekologie, myslivost a dějepis,“ vysvětlil Švarc a dodal, že konkrétně na tento praktický environmentální program dostala škola více než 279 tisíc korun.

Dalšími součástmi projektu jsou například Cvičná projektová kancelář pro studenty pozemního stavitelství, vytvoření e-learningového portálu pro předměty dějepis, matematika, německý jazyk a architektura či provoz vzdělávacího centra na Školním statku v Horšově, které už se staví. „V centru bude cvičná kuchyně, jídelna, ubytovací kapacity, počítačová učebna a přednáškový sál. O jeho chod se budou starat kuchaři a studenti managementu obchodu z naší školy,“ dodal ředitel.