„Městu vzniknou náklady na rekonstrukci i na provozování. Rádi bychom ale zachovali tuto službu," shrnul starosta Miroslav Mach (SPMD).

„V tomto domě je poskytována pečovatelská služba podle zákona o sociálních službách. Tuto službu Plzeňský kraj v žádné jím zřízené organizaci neposkytuje. Předmětem převodu do vlastnictví města bude nemovitost, tj. budova, nebude jím převod současné zaregistrované pobytové sociální služby - domova pro seniory," vysvětlila v podkladových materiálech pro zastupitele Marie Turková, ředitelka domažlického Centra sociálních služeb, pod které domov v Břetislavově ulici spadá.

Ředitelka Turková poukázala i na značný problém v nedostatku bytů s pečovatelskou službou ve městě i na to, že město je vlastníkem pozemku pod budovou o výměře 635 m². Zbývající jediný m² vlastní stát.

„Počet žadatelů o umístění do seniorských bytů, kde budou mít zajištěnu potřebnou péči, se pohybuje okolo 100 až 110. Čtyřicet bytů v tomto objektu by určitě přispělo k uspokojení velkého počtu čekajících. Ročně se uvolní v průměru jen 3 až 5 bytů," uvedla Vendula Klimentová, ředitelka Městského centra sociálně rehabilitačních služeb – domova pro seniory.

Připomněla ale také, že je třeba posoudit stávající stav budovy. „Objekt není zateplen, je velmi náročný na údržbu, 40 bytů má bariérovou koupelnu, kde je velmi malý prostor se sprchovým koutem, který má 25 centimetrů vysokou vaničku. Objekt nemá vnitřní ani venkovní zázemí, vzhledem k těsné blízkosti parkoviště klienti nepoužívají lavičky u domu," zhodnotila.

„Veškeré služby se musí do objektu dovézt, nejsou zde prostory pro další činnost, jen klubovna. Objekt není vhodný pro domov pro seniory ani pro Domov se zvláštním režimem – má vysoké provozní náklady. V případě záměru ponechat využití pro byty s pečovatelskou službou bude nutno vyřešit bariérovost sociálního zařízení a zajistit vnitřní rekonstrukci, aby byty odpovídaly současným požadavkům a normám. Pokud bude budova převzata v současném stavu, vzniknou provozovateli vysoké náklady s přebudováním a tím i zbytečná finanční zátěž," míní Klimentová.

Odbor správy majetku ve zprávě pro zastupitele mj. uvedl, že v objektu bude zapotřebí vyměnit vchodové dveře a v blízkém budoucnu i původní rozvody elektřiny, vody a kanalizace.