Poděkování za obětavou práci pro Klub českých turistů na čtvrteční valné hromadě domažlického odboru vyslechli Jan Benda za spolupráci Městských lesů Domažlice při turistických akcích, Karel Bílek za organizační činnost, vedení vycházek a zájezdů, Svatopluk Doubek za vedení vycházek a organizační činnost, Věra Kuželková za svědomité vedení financí odboru, Jaromír Krčma za technickou přípravu turistických akcí, Anna Léblová za administrativní činnost spojenou s databází členské základny a evidencí jubilantů, Miroslav Ryšánek za vedení vycházek a značkářskou činnost, Josef Váchal za spolupráci se Sokolem Domažlice při turistických akcích, Karl Reitmeier za vytvoření sbírkového účtu v Bavorsku ve prospěch oprav Kurzovy věže na Čerchově a za objektivní a podrobné informace v novinách Chamer Zeitung o akcích KČT a Waldverein Furth im Wald, Walter Spiess – za dobrou a dlouholetou spolupráci s KČT Domažlice a za finanční podporu oprav Kurzovy věže na Čerchově. K loňské činnosti domažlických turistů se vrátíme podrobněji v příštím týdnu.