Po úvodním slovu starosty obce Václava Duffka, který seznámil přítomné se současným děním v obci a akcemi, které budou následovat, poté bylo podáno občerstvení a o zábavu se postarala oblíbená kapela Domažličanka.