Nejen na to, jak se v ní žije, nám odpovídal sedmapadesátiletý starosta Miroslav Pazdera.

Pane starosto, kolik let jste ve funkci?

Celkem téměř 16 let. Ve funkci starosty jsem byl nejprve dvě volební období, pak jsem jedno vynechal a nyní jsem starosta druhé volební období.

Vím, že jste neuvolněným starostou a podnikáte. Co způsobilo to, že jste rok starostování vynechal? A co vás přimělo znovu kandidovat?

Z mého pohledu to bylo hlavně zastavení aktivit v obci. Viděl jsem, že se nepřipravují projekty na její rozvoj, víceméně jsme se rozhodli s kolegy, se kterými jsem předtím působil ve vedení obce, že budeme kandidovat znovu. Předtím jsme doplatili na změnu volebního zákona, kde se začaly preferovat politické kandidátky. V obci žádná politická strana aktivní není, proto jsme nechtěli dělat politickou kandidátku. Tehdy ale sociální demokracie u nás podala kandidátku a přepočet hlasů byl ve výsledků takový, že ČSSD u nás paradoxně získala více hlasů, než je počet voličů. První na jejich kandidátce měl díky přepočtu 540 hlasů a máme jen 180 voličů. Tenkrát jsem se jako nezávislý dostal do zastupitelstva pouze já. Proto jsme dvě volební období nazpátek udělali politickou kandidátku pod hlavičkou STAN – Starostové a nezávislí.

Pokud se ohlédnete na poslední dvě období zpět, můžete zmínit, co se vám a zastupitelům podařilo v obci Babylon udělat?

Před 8 lety jsme se více zaměřili na projekty dotované z přeshraničních fondů. To je totiž pro obce naší velikosti a typu jediná šance jak získat peníze z Evropské unie, zejména méně složitě. Zapojili jsme se proto do projektů, které znamenaly rozvoj cestovního ruchu v obci. Ten je pro nás stěžejní.

Proč?

Obec Babylon je ve své podstatě rekreační lokalita, a to od období první republiky. Naší snahou je vytvořit z Babylonu klimatické lázně, podobně jako je tomu na bavorské straně v obcích našich sousedů.

Z obce Babylon. Starosta Miroslav Pazdera.

Jak se vám to daří?

Přiměřeně našemu rozpočtu a také byrokracii při zpracovávání žádostí o dotace.

Největší překážkou je zřejmě už roky odkládaná přeložka silnice I/26, plánovaný obchvat…

O tom bych mohl vyprávět! Příliš činní v tomhle být nemůžeme, i když osobně se stále snažím upozorňovat všude a stále na to, že obchvat obce je zapotřebí. I díky tomu se nám podařilo tuto myšlenku opět oživit, neboť už vše bylo ve stadiu, že obchvat bude vyškrtnut. Naši předchůdci totiž nepříliš důrazně připomínali, že obchvat je ku prospěchu občanů a zejména proto, aby se zde zklidnil prostor pro klimatické lázně. Jedna z podmínek je vyvedení dopravy mimo obec.

Došlo tedy k posunu?

Díky tomu, že jsem se účastnil jednání v Plzni a také přeshraničních konferencí o dopravě, kde byli zástupci od nás z ministerstva dopravy, podařilo se obchvat Babylonu vrátit zpět do tématu. Dnes jsme v situaci, kdy je vydané a platné územní rozhodnutí. Zde musím vyjádřit zklamání nad délkou zpracování tohoto rozhodnutí, neboť vše trvalo sedm let a osobně jsem musel intervenovat na krajském úřadě u vedoucího odboru, aby bylo vydáno správným způsobem!

Z obce Babylon. Starosta Miroslav Pazdera.

V čem byly chyby?

Byly tam neplatné přílohy, což velký odpůrce obchvatu prostřednictvím právníků napadal. Třikrát byla rozhodnutí vrácena a mezitím se ´prošvihly´ peníze z EU, protože se jedná o mezinárodní trasu. Průtahy způsobily, že se to časově minulo s obdobím, ve kterém se uvedené prostředky poskytovaly. Podle vyjádření ministerstva dopravy je obchvat mezi živými projekty a je otázka, kdy na něj budou připraveny prostředky. Vím z německé strany, že v rámci rozšiřování transevropských koridorů je zájem, aby se obchvat postavil a zprůchodnila se silnice I/26. Snad se toho někdy dožiju, i když jsem se domníval, že to bude dříve.

Nemáte obavy, že vaše obec bude po zřízení obchvatu mrtvá a přestanou se v ní zastavovat ti, kteří tak běžně činili?

Vidím to asi jinak než ti, kteří mají svá restaurační zařízení u silnice. Předpokládají, že se jim bude těžko podnikat bez průjezdní klientely. My ale chceme klientelu, která v obci stráví určitou dobu, minimálně týden. Chceme, aby byl Babylon bezpečný pro rodiče s dětmi, seniory i návštěvníky, a dobře víte, že to bude až ve chvíli, kdy se doprava z obce vyvede. Mně trvá kolikrát čtvrt hodiny, než přejdu hlavní silnici, protože jede kamion za kamionem, auto za autem.

Vím, že máte v obci sportovce organizované v Sokole Babylon. Dokáže jim obec podmínky pro sportování zpříjemnit?

V rámci investice do tělovýchovy jsme angažovali člověka, který trénuje děti v tenisu, a obrovsky se to promítlo do jejich zájmu. Modernizovali jsme předtím kurty a člověka potěší, že prostředky, které šly z evropských fondů a obce, nebyly vyhozené. I tak jsem se setkal s otázkou: ´Na co potřebujeme tenisové kurty?´ Ale obec nemůže fungovat, jen aby zametla sníh a udržovala silnice… Jde o to, aby zde lidé žili zdravým životním stylem, děti dostaly jiné návyky než čučet na počítač, nebo někde ´pálit´ za rohem! Nemůžeme čekat, až nám to někdo pošle ´befelem´. Mně stačí, když dostanu peníze, ale musím je investovat do celé šíře společnosti, do všech věkových skupin.

Dá se říci, že pomalými krůčky spějete k tomu, aby se Babylon stal klimatickými lázněmi. Co kromě zmíněných investic do sportu pro to děláte?

Připravili jsme v rámci možností projekt rozvoje cestovního ruchu, a to na rozšíření dětského hřiště a vybudování jeho zázemí, včetně doplnění naučné stezky. Uspěli jsme s ním při žádosti o dotaci z programu NUTS Jihozápad. Na hřišti se setkávají lidé z širokého okolí. A to je přesně cíl, jaký máme. Bojovali jsme o poštu a podporovali jsme prodejnu, která v době před 8 lety nebyla v provozu. Návštěvníci, kteří sem chtějí a mají přijet, nám s udržením těchto služeb pomáhají. Obec se třemi sty obyvateli nedokáže pokrýt obrat služeb, u nichž chceme, aby se v Babylonu zachovaly. Svazek Domažlicko, jehož je naše obec členem, se zasloužil o rekonstrukci mezinárodní cyklostezky číslo 3, jejíž část založil pan Šoulák dávno v době, kdy se řešil problém docházky z vlakové zastávky Hadrovec na koupaliště – po silnici spolu s kamiony.

Pokud byste měl nepočítaně prostředků, jaké tři věci byste za ně nechal v obci udělat?

Z obce Babylon. Starosta Miroslav Pazdera.

V první řadě Obecní dům se školkou, dobudoval bych v obci infrastrukturu – kanalizaci, vodovod a komunikace. Nad třetí věcí bych se zamyslel, kam je dát do cestovního ruchu. Kdybychom ho nepotřebovali, nepracovali bychom na jeho zkvalitnění. Zatím ´oprašujeme´ projekty a čekáme na vyhlášení příslušných dotačních titulů.