Již řadu týdnů provádí obec Meclov výstavbu kanalizace, která bude svedena do nové čistírny odpadních vod. Zastupitelstvo na posledním jednání schválilo záměr kanalizaci i čistírnu po dokončení pronajmout.

Na dokončené dílo se bude muset připojit každý majitel nemovitosti. Zastupitelé počítají s tím, že stará kanalizace bude sloužit pro svod dešťové vody, odpady z domácnosti - z kuchyní, WC a pod. půjdou novou kanalizací do čistírny odpadních vod.