Pro to, aby Babylon opravdu získal tento status podobně jako jiné klimatické lázně v ČR, kam se jezdí zejména kvůli léčbě chorob cest dýchacích, chybí stále to nejdůležitější – desítky let plánovaný obchvat.

Babylon stále více zatěžuje doprava po silnici I/26 směrem ke státní hranici.

„Při otevírání obchvatu města Furthu im Wald se hovořilo o průjezdu 11 500 vozidel za den. Řekl bych, že je tam vlastně provoz identický s tím naším," uvedl loni na podzim starosta Babylonu Miroslav Pazdera.

„Je to u nás už evergreen. V lednu jsem se bavil s člověkem, který pracuje na ministerstvu dopravy. Řekl mi, že vzhledem k tomu, že na obchvat je vydáno pravomocné rozhodnutí, nebude nikdo z ministerstva ´tlačit´ na to, aby se obchvat Babylonu nestavěl. Kdy ke stavbě dojde, je otázka síly státního rozpočtu. I když se loni hovořilo o termínu za tři roky, berte to s rezervou," informoval občany na březnovém jednání zastupitelstva starosta s tím, že s ohledem na trend vlády směrovat finance do infrastruktury vidí záležitost obchvatu (viz plán ŘSD) pozitivně.

Mapa obchvatu Babylonu.

„V loňském roce jsme uzavřeli nový územní plán. Odráží záměr obce stát se klimatickými lázněmi tak, aby se posílilo vědomí pro cestovní ruch, které zde vždy bylo jediným generátorem pracovních příležitostí, ekonomického přínosu a stabilizace služeb. Územní plán byl schválen a nyní je otázka, jak se nám podaří naplňovat jednotlivé aspekty, aby v budoucnu Babylon statut klimatické lázně získal," potvrdil neustále platnou vizi obce Babylon starosta Miroslav Pazdera.

K Babylonu neodmyslitelně patří rybník, který je nyní v majetku Města Domažlice. Prohlédněte si, jak rybník vypadal kdysi a jaký je v těchto dnech.

Pohlednice: Babylonský rybník mezi světovými válkami.

Babylonský rybník v těchto dnech.

Pohlednice: Babylonský rybník mezi světovými válkami.

Babylonský rybník v těchto dnech.