Staňkov se minulý týden konečně dočkal silničního obchvatu města, na který čekal téměř padesát let. Po obchvatu, který by odlehčil od dopravy, především té nákladní, však touží i další města a obce:

Ohučov obchvat minul jen o kousek. Přes Holýšov jezdí stejné kamiony, jaké trápily Staňkov, a někteří považují jejich průjezd městem za nebezpečnější než ve Staňkově. Kamionová doprava neúměrně zatěžuje i Horšovský Týn včetně centra města. Na všech těchto místech je stavba případného obchvatu běh na dlouhou trať. Nový územní plán Domažlic v říjnu vyjmul záměr na jižní obchvat města. Nově se počítá jen se severní variantou, ani zde však samotná výstavba v řádu nejbližších let nezačne.

Nejblíže k realizaci má tak zřejmě obchvat Babylonu. I ten leží na hlavním silničním tahu I/26 Plzeň-Folmava, kterým proudí kamiony do a z Německa. Obyvatelé Babylonu na obchvat čekají prakticky již od otevření hranic.

Několik let trvaly průtahy a vyjednávání s některými vlastníky pozemků a když bylo získáno územní rozhodnutí pro stavbu obchvatu, před dvěma lety celý projekt pohřbila nová metodika ekonomického posouzení staveb. Podle nové metodiky zohledňující například zátěž vozidel, nehodovost, dobu průjezdu a podobně obchvat ani zdaleka nesplňoval minimální koeficient, a nebyl tedy pro Česko přínosem.

Nové sčítání dopravy ale přineslo dobré zprávy.

„Ekonomická efektivita obchvatu Babylonu nám konečně vyšla," uvedl Zdeněk Kuťák, ředitel plzeňské správy Ředitelství silnic a dálnic. „Máme už právoplatné územní rozhodnutí a nyní budeme zadávat dokumentaci pro stavební povolení. Osobně bych si začátek realizace obchvatu Babylonu dovedl představit přibližně v roce 2019," zakončil optimisticky.