Do té doby musí projekt spadající do souboru staveb, který řeší kompletní přeložku hlavního tahu – silnice I. třídy číslo 26 – od Nýřan po obec Staňkov, projít řadou administrativních kroků. Do tří let by se tak mělo vydat územní rozhodnutí, do roku 2026 stavební povolení, další dva roky potrvá než se vyhlásí výběrové řízení a zahájí se stavba a uvedení do provozu pak připadne na rok 2031.

Stále se zvyšující se frekvence dopravy ve výsledku mine Holýšov a povede obloukem až před obec Ohůčov. Obchvat má obsahovat tři mimoúrovňové křižovatky, přičemž hned první bude u Holýšově ve směru od Plzně, pokračovat bude mostem přes trať, další mimoúrovňovou křižovatkou, mostem před Radbuzu, který povede k poslední mimoúrovňové křižovatce mezi Holýšovem a Kvíčovicemi.

O budování obchvatu, který je řešením i úlevou pro Holýšov, jednalo vedení města na zastupitelstvu na začátku roku 2019.

„Rozhodovalo se o třech možných variantách. Z nich byla zvolena ta nejkratší, vede nejblíže k městu,“ řekl starosta města Libor Schröpfer s tím, že k výběru této varianty nahrávala i skutečnost, aby se mohla co nejvíce využít již vybudovaná víceproudová silnice. Úleva od dopravy by byla nicméně značná. Už teď denně skrz Holýšov projede 13 tisíc aut a s narůstající frekvencí se dá počítat, že celková čísla by se v budoucích letech pohybovala mezi 17 až 18 tisíci aut za den.

„Dopravní situace na hlavním tahu je vyloveně úděsná. Špatně se přechází a někdy musíme čekat i několik minut. Dokonce i na přechodech řidiči často ani nezastaví,“ řekla Jana Fischerová. Protože je ale i matka, bojí se zároveň o své děti. „Mám strach, když mají jít samy na nádraží. Doufám, že se podaří realizovat obchvat, který by pomohl,“ pokračovala Fischerová.

Obchvat kolem Holýšova je ale běh na dlouhou trať, ačkoli jsou dnes již známé roky, kdy by mělo docházet k jednotlivým posunům projektu.