Bude se stáčet vlevo od stávající silnice, dále na most vedoucí přes železniční trať a poté se stočí obloukem po pravé straně Babylonu, na jehož konci se napojí na stávající komunikaci.

„V jedné části se plánují i tři pruhy vhodné k předjíždění,“ uvedl domažlický místostarosta Stanislav Antoš s tím, že však jde o značný zásah do městského majetku, zejména lesů.

„Město mělo zájem směnit pozemky se státem, k tomu však nedošlo,“ řekl Antoš. „Namísto toho získáme finanční kompenzaci. Starosta Zdeněk Novák navrhl, aby získané peníze byly vloženy do fondu, ze kterého by se v budoucnu financoval nákup jiných lesních pozemků, aby se lesní majetek města neztenčoval,“ uzavřel místostarosta.

Kvůli novému dopravnímu řešení je však nutné část porostu vykácet. To se bude dít postupně ve výhledu následujících tří let.

Postupné kácení má jasný důvod. Vegetace bude mít čas přizpůsobit se. Obnažený porost si tak vytvoří přirozenou bariéru, například proti poryvům větru. Do konce letošního března zaměstnankyně odborného ústavu stanoví kvalitu a cenu porostu, který bude zasažen těžbou. „Záznamy ohledně pokácení nárazníkového pásma v městských lesích kolem plánovaného obchvatu pocházejí již z poloviny prosince roku 2018 a bylyi předmětem jednání na středečním zastupitelstvu,“ uvedl mluvčí radnice Josef Babor.