Ředitelství silnic a dálnic brzy překoná další, zřejmě již poslední, překážku v zahájení stavby silničního obchvatu Staňkova.

Důvodem ke zdržení zahájení stavby byla jedna z firem, která se proti výběrovému řízení na dodavatele stavby odvolala k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ten může teoreticky celý tendr zrušit, vše ale nyní nasvědčuje tomu, že šetření bude zastaveno.

Oficiální oznámení o zastavení šetření ÚOHS ještě nevydal, je však již známo, že uchazeč (zmíněná firma, která se odvolala), nesložil potřebnou kauci, která je pro šetření podmínkou.

„Nyní jde už jen o formální čekání na to, až nám ÚOHS oficiálně oznámí ukončení šetření, což bude brzy. Hned nato vyhlásíme vítěze výběrového řízení, ponecháme povinnou patnáctidenní lhůtu na námitky, které, věřím, už žádné nebudou, a poté obratem předáme staveniště," vysvětlil ředitel ŘSD Plzeň Zdeněk Kuťák.

Obchvat se začne stavět možná již koncem dubna, pravděpodobněji začátkem května. Na termín dokončení stavby to však žádný vliv mít nebude – ten je stanoven na listopad příštího roku.

Zmíněná firma, která se proti výsledkům výběrového řízení odvolala, byla jedním ze dvou uchazečů, jejichž nabídky musel investor odmítnout kvůli příliš nízké nabídkové ceně. Projektanti spočítali cenu obchvatu na 275 milionů korun. Jeden z uchazečů nabídl, že obchvat postaví za polovinu této ceny, druhý navrhl 55 procent. ŘSD by přitom bylo ochotno akceptovat částku kolem 60 procent z původní ceny.

Obchvat bude dlouhý přibližně tři kilometry a povede ve směru od Plzně po pravé straně stávající silnice. Začne v polovině cesty mezi Staňkovem a Ohučovem a severozápadně obejde Staňkov ve vzdálenosti 300 metrů. Znovu se připojí na silnici mezi Staňkovem a Vránovem. Součástí budou i dva mosty.