Klidu se místní dočkají již za měsíc.  Stavebníkům přeje i celkem pěkné počasí.

„Jedeme přesně podle stavebního harmonogramu. Příští týden vyasfaltujeme povrchy  a 30. června  bude přeložka průjezdná," řekl Václav Sedlák, stavbyvedoucí firmy Silnice Klatovy, která stavbu v Hájku provádí.

Občané Hájku se díky odklonění dopravy, kterou obchvat zajistí, zbaví stovek těžce naložených kamionů, které ve velké většině nepřiměřenou rychlostí denně projíždějí jejich obcí a ohrožují je na životě a ničí jim majetek. 

Při průjezdu obcí je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Na začátku a na konci Hájku je doprava řízena  semafory a  jezdit je možné pouze v jednom jízdním pruhu.