„Před zhruba měsícem byla vyhlášena možnost získat dotaci z Operačního programu životní prostředí na stavbu vodovodu, o kterou mohl Babylon žádat. Obec by na stavbu vodovodu mohla získat až 85 %, v praxi to bývá kolem 80 %,“ uvedl na jednání zastupitelstva správce babylonské čistírny odpadních vod Igor Kasalický.

Na první pohled prý výše dotace vypadá dobře, ale problém je v tom, že se k žádosti musí zpracovat finanční analýza na 30 let dopředu.

„Obec musí odhadnout mimo jiné množství prodané vody v tomto období, předpokládané náklady a také odpisy. Zastupitelstvo se rozhodlo, že se provede anketa, protože pokud by se vodovod vybudoval a nepřipojilo by se dostatečné množství obyvatel a neodebíralo dostatečné množství vody, bylo by to porušení pravidel dotace a peníze by se musely vracet,“ podotkl Kasalický.

Bylo spočítáno a občanům oznámeno, že by se po postavení vodovodu cena vody vyšplhala na 50 korun za kubický metr. V anketě na základě toho řeklo vodovodu ´ano´ 16 majitelů objektů, což čítá zhruba 40 osob. Naopak se vyjádřili lidé ze 44 domů, což je v součtu 154 osob.

„Projekt na stavbu vodovodu je připravený, vodu tu většina obyvatel za běžných podmínek má, ale je tu problém z hlediska obsahu radonu, nicméně výsledek je takový, jaký je,“ bylo konstatováno .

„Názor 70 % lidí, že se nepřipojí, nás vede k tomu, že nebude možné stavbu vodovodu realizovat. Neříkám, že z tohoto důvodu nebudeme zabývat problematikou vody pro některé lokality, budeme hledat řešení pro ty, kteří dostatek vody nemají. Ale do uvedeného dotačního titulu nelze za těchto podmínek jít,“ sdělil na jednání starosta Miroslav Pazdera.

Z uvedeného je zřejmé, že ani předem připravený projekt a vyhlášený dotační titul nestačí k tomu, aby se stavba vodovodu provedla.