Zahajovací přednášky se zúčastnila jen hrstka lidí.

„Ti, co se ještě nerozhodli, se mohou přihlásit i dodatečně v průběhu semestru. Předchozí přednášky jim budou zaslány e-mailem,” vzkazuje Karel Fiala z kdyňského muzea.

Semestrální kurz, který se zabývá lesnictvím od obecné roviny až k jednotlivým specifikacím a specializacím s důrazem na význam půdy, se skládá ze šesti přednášek. Všechny jsou doplněny i souvisejícími tématy, jako je například ochrana a péče o krajinu, vodní hospodářství či rybníkářství. Na téma lesní typologie bude Jiří Viewegh hovořit už 19. října.