Taneční seminář začal v pátek a v nědeli byl ukončen ukázkou pětadvaceti tanců, jež se školáci během víkendu stačili naučit. Na ukončení byli pozváni také rodiče všech účastníků.

„Děti, které se semináře zúčastnily chodí do tanečního kroužku, který navštěvují jedenkrát týdně. Ti kteří se nově přihlásí začínají právě těmito semináři, aby se rychle naučili to, co ostatní už umějí,“ uvedla učitelka Zlatuše Kadlecová.

Během roku vystupují děti z tanečního kroužku na mnoha akcích pořádaných okolními obecními úřady.

„Děláme to hlavně pro sebe. Není našim cílem dělat soutěže, ale proto, že třicet pět dětí dělá něco užitečného a hlavně pro ně zábavného. Myslím, že je to vhodné využití volného času,“ dodala Kadlecová.

Základní škola kterou navštěvuje pouze 230 děti se může pochlubit spoustou aktivit.

Mají zde kroužek mažoretek, pěvecký, výtvarný, hip hopu a kroužek pro deváté ročníky v psaní všemi deseti.

„Vedení školy nikdy nekladlo překážky našim mimoškolním aktivitám. Letos zpívali naši žáci z pěveckého kroužku na Staroměstském náměstí u stromečku. Pan ředitel nám dělá zvukaře při našich vystoupeních,“ uzavírá Zlatuše Kadlecová.