„Pochod je věnován mobilisaci Československé branné moci v září 1938 jako připomenutí významného mezníku československých vojenských dějin. Našim předkům nebyla dána možnost bránit svoji vlast a byli nuceni po politickém rozhodnutí ji vydat,“ uvedl Josef Hais, vedoucí Domu dějin Holýšovska. Pochod vypukne v sobotu 8. září v 9:00 slavnostním nástupem. „Je to součást pochodu. Počet účastníků ohlásí voják v historické uniformě, abychom vyjádřili souznění s vojáky záložáky z roku 1938 a současnými zálohami AČR v autentickém historickém prostoru,“ pokračoval Josef Hais. Další voják v historickém mundúru bude i s kulometem střežit repliku hraničního sloupu. Na přihlášené čekají dvě trasy, jedna o délce 20 kilometrů, druhá v délce 10 kilometrů. Po absolvování pochodu obdrží pamětní medaili. Výchozím i konečným bodem je Holýšov. Zajímavostí celého odpoledne by mohla pro mnohé být i přítomnost spisovatele Františka Emmerta, který přislíbil svou účast na akci. Stejně tak se mezi zúčastněnými a pořadateli objeví například 6. Hraničářský prapor Sibiřských Úderníků. Ti budou přítomni v rámci oživlé expozice v nedaleké obci Kvíčovice, kde zároveň s pochodem bude od 13:00 do 16:00 tzv. Živý bunkr 1938, který je na trase pochodu. Zde bude k vidění oživená expozice lehkého opevnění vzoru 36 a po celou dobu mohou zájemci využít polní kuchyni se svými prvorepublikovými zákopovými specialitami.