Jedním z podstatných bodů mělo být rozhodování o stavební parcele, ve které byly při zemních pracích objeveny pozůstatky velice dobře dochované středověké tvrze, a tudíž i o budoucnosti archeologického nálezu. Vedení obce mělo před zasedáním zastupitelstva dostat vyjádření památkářů, zda prohlásí tvrz za památku.

„Slíbili nám, že dostaneme zprávu, ale to se nestalo," řekl starosta Vidic, který doufá, že by vyjádření mohlo dorazit ještě dnes. „Pokud se tak ale nestane, nemáme bohužel o čem rozhodovat," dodal s tím, že další zasedání zastupitelstva bude až v únoru příštího roku.

Prostor uprostřed obce je dnes upravován pro výstavbu čtyř až pěti rodinných domů a zbytky tvrze byly objeveny na místě jedné stavební parcely, která se shodou okolností nachází na okraji staveniště.
Parcelu, na které část tvrze stojí, by obec mohla od majitele odkoupit a nabídnout mu jinou, aby tak pozůstatky tvrze nebyly zničeny.

Objev, ke kterému ve Vidicích letos na podzim došlo, je totiž v rámci celého kraje výjimečný. Archeologové Západočeského muzea v Plzni a Muzea Chodska v Domažlicích odkryli dobře dochovanou obvodovou hradbu tvrze a propadlý klenutý sklep.

Uvnitř hradby navíc lze předpokládat obytné budovy, které odhalí další archeologický výzkum.

Prvními historicky známými majiteli tvrze, jejíž pozůstatky byly ve Vidicích nalezeny, jsou Dobrohost a po něm následující Konrád z Vidic, kteří jsou zmíněni v roce 1362. Dle archeologického výzkumu byla tvrz založena o celé jedno století dříve, tedy v polovině století třináctého.

„O možné existenci tvrze v těchto místech se samozřejmě mezi odbornou veřejností vědělo, ale nikdo nepředpokládal, že by její pozůstatky mohly být tak zachovalé a že by mohly ležet v místech, kde by se daly velice dobře prezentovat nebo alespoň uchovat," podotkl regionální historik a nakladatel Zdeněk Procházka.