Málokdo by tušil, že na místě dnešní obce Trhanov stál před 390 lety pouze mlýn, zvaný Trhanovský.

O padesát let později (1671) získal okolní pozemky Wolf Maxmilián Lamingen z Albenreuthu – známý jako Lomikar. V letech 1676–77 vyrostlo nedaleko mlýna jeho sídlo, které nazval po Chodském hradu v Domažlicích Chodenschloss (Chodský zámek). Tento název se uchytil i pro německé pojmenování vsi, třebaže česky byla nazývána Trhanovem.

Lomikar, kterého při své popravě roku 1695 v Plzni vyzval Jan Sladký Kozina na „Boží súd“, skutečně o rok později na trhanovském zámku zemřel.

Zámek získala hrabata Stadionové, konkrétně rakouský státní kancléř a ministr zahraničí Jan Filip Stadion, roku 1810 byl empírově přestavěn a přibylo druhé poschodí zámku. K němu je jakoby přilepen kostel sv. Jana Nepomuckého, který roku 1810 nahradil menší kapli založenou v r. 1706. Kostelní věž s „makovicí“ pochází z roku 1818.

Pohled na Trhanov přes rybník.

Není bez zajímavosti, že Trhanov měl v minulosti svůj pivovar, který založil r. 1677 právě Lamingen. Přešel pak do majetku Stadionů, vystřídal ještě několik vlastníků a od roku 1917 byla výroba převedena do pivovaru koutského.

Pohled na Trhanov přes rybník, na historické pohlednici je patrná věž pivovaru.

V současnosti trvale žije v Trhanově, Hamru a nedaleké osadě Pila, které pod Trhanov spadají správou, 550 obyvatel. Nejstarším z nich je Václav Nejdl, který letos oslaví devadesátku.

Letos koncem března zemřela nejstarší obyvatelka, dcera hraběcího hajného, 95letá Barbora Císlerová. Do historie obce se zapsala nejen svým věkem, ale i tím, že do svých 90 let ještě jezdila na lyžích–běžkách. Naopak nejmladším trhanovským občánkem je dvouměsíční Adriana Cedidlová.